Alatnice

  • Podnice od štaflina 10 x 5 + 2 cm brodski pod od bora.

  • Debljina zida 2.8 cm od oblica ili ravni.

  • Krovište 2 cm, brodski pod od smreke.

  • Pokrov može biti šindra ili lim.

  • Veličina vrata 90 x 195 cm ili veće, sa staklom ili bez.

  • Prozor sa šarapolkama 80 x 80 cm.

  • Kutne lajsne, impregnacija alatnice, zaštita od vjetra.